VNPT TÂY NINH

TRA CỨU CHI TIẾT CƯỚC

 
Mã khách hàng  
Mật khẩu  
   
   
Sử dụng tài khoản đã đăng ký ở các điểm giao dịch của VNPT Tây Ninh để đăng nhập vào tra cứu cước.


THÔNG BÁO

Để tra cứu chi tiết cước 6 tháng gần nhất, quí khách hàng vui lòng đến các điểm giao dịch gần nhất của VNPT Tây Ninh đăng ký để có tài khoản đăng nhập vào hệ thống website.


Về trang chủ website:
http://vienthongtayninh.vn/

PHÁT TRIỂN BỞI: TRUNG TÂM TIN HỌC - VNPT TÂY NINH